Xác Thánh Gioan Vianney

2018-01-03 06:48:03

XÁC THÁNH GIOAN VIANNEY

XÁC THÁNH GIOAN VIANNEY

[8:46] XÁC THÁNH GIOAN VIANNEY XỨ ARS [...]

2018-08-04 11:18:05

XÁC THÁNH GIOAN VIANNEY - CHA SỞ HỌ ARS BỔN MẠNG CÁC CHA SỞ

XÁC THÁNH GIOAN VIANNEY - CHA SỞ HỌ ARS BỔN MẠNG CÁC CHA SỞ

[7:01] Ngày 4/8 hàng năm, Giáo hội dành để kính thánh Gioan Maria Vianney. Ngài được đặt [...]

2018-08-03 13:00:11

0408 Thánh Gioan Vianney

0408 Thánh Gioan Vianney

[5:08] Cha Gioan đã trở nên một phần tử của cộng đồng nhỏ bé ấy. Mỗi ngày ngài đi [...]

2019-05-02 10:47:53

TRUYỆN CÔNG GIÁO | Thánh Gioan Vianney - Hạnh Các Thánh

TRUYỆN CÔNG GIÁO | Thánh Gioan Vianney - Hạnh Các Thánh

[8:37:11] TRUYỆN CÔNG GIÁO | Thánh Gioan Vianney - Hạnh Các Thánh VÀI DÒNG TIỂU SỬ CỦA THÁNH [...]

2018-08-04 11:00:05

HÀNH HƯƠNG XỨ ARS để tìm hiểu về Cha thánh Gioan Maria Vianney

HÀNH HƯƠNG XỨ ARS để tìm hiểu về Cha thánh Gioan Maria Vianney

[8:09] HÀNH HƯƠNG XỨ ARS để tìm hiểu về Cha thánh Gioan Maria Vianney [...]

2017-01-05 15:45:51

Thánh Gioan Vianney | Hạnh Các Thánh

Thánh Gioan Vianney | Hạnh Các Thánh

[8:37:11] Thánh Gioan Vianney Hạnh Các Thánh Thánh Gioan Vianney | Hạnh Các Thánh - 08/5/1786: Gioan-Maria [...]

2017-12-01 04:42:34

CUỘC ĐỜI CHA THÁNH GIOAN VIANNEY TẬP 1

CUỘC ĐỜI CHA THÁNH GIOAN VIANNEY TẬP 1

[59:12] CUỘC ĐỜI CHA THÁNH GIOAN VIANNEY TẬP 1 "Không có Chúa thì không có gì cả ..Lạy Chúa [...]

2017-11-10 10:00:01

Thánh Gioan Vianey (Phần 1) - Tình Thương Với Người Nghèo Và Một Cuộc Đời Làm Phúc | Audio Công Giáo

Thánh Gioan Vianey (Phần 1) - Tình Thương Với Người Nghèo Và Một Cuộc Đời Làm Phúc | Audio Công Giáo

[4:20:05] Thánh Gioan Vianey (Phần 1) - Tình Thương Với Người Nghèo Và Một Cuộc Đời Làm Phúc [...]

2020-03-30 14:30:00

CHA THÁNH GIOAN VIANEY TRỪ QUỶ NHƯ THẾ NÀO   -  church news    - ghosthub

CHA THÁNH GIOAN VIANEY TRỪ QUỶ NHƯ THẾ NÀO - church news - ghosthub

[11:03] CHA THÁNH GIOAN VIANEY TRỪ QUỶ NHƯ THẾ NÀO - church news - ghosthub [...]

2018-08-04 15:59:17

Thánh Gioan-Maria Vianney (1786-1859)

Thánh Gioan-Maria Vianney (1786-1859)

[5:04] Thánh Gioan-Maria Vianney (1786-1859), cha sở họ Ars, đồng thời là thánh bảo trợ mọi [...]
1 2 3 4 5 »
 

Top