Tiếng Anh Thương Mại English For Business Bài 2 Meet The Team

2015-07-06 04:23:55

Tiếng Anh Thương Mại (English for Business) - Bài 2 - Meet the team

Tiếng Anh Thương Mại (English for Business) - Bài 2 - Meet the team

[13:00] tiếng anh thương mại & kinh doanh - bài 1, tiếng anh thương mại có phụ đề, tiếng [...]

2014-07-18 04:41:05

12 bài đàm thoại tiếng Anh thương mại - English for business

12 bài đàm thoại tiếng Anh thương mại - English for business

[57:57] https://www.panpic.vn/thiet-ke-web/ 12 bài học tiếng Anh thương mại, tình huống thường [...]

2019-04-27 17:27:56

[LIVESTREAM] TIẾNG ANH THƯƠNG MẠI: CONTRACTS

[LIVESTREAM] TIẾNG ANH THƯƠNG MẠI: CONTRACTS

[36:38] Liên hệ đăng kí học qua: https://www.facebook.com/cohangbua Liên hệ đăng kí học và [...]

2016-03-07 10:03:37

[English for business]- Lesson 1 Meet the team

[English for business]- Lesson 1 Meet the team

[16:01] Tiếng Anh thương mại của đài Úc Châu [...]

2015-12-11 11:47:11

Tiếng anh ngành Kinh doanh - Thương mại | Bài 1 Giới thiệu nhân viên bằng tiếng anh

Tiếng anh ngành Kinh doanh - Thương mại | Bài 1 Giới thiệu nhân viên bằng tiếng anh

[15:06] Tiếng anh chuyên ngành Kinh doanh - Thương mại | Bài 1 Giới thiệu nhân viên bằng tiếng [...]

2015-02-26 12:53:09

Tiếng anh thương mại - Business english - How to start a meeting

Tiếng anh thương mại - Business english - How to start a meeting

[3:44] Tiếng anh thương mại - Business english - How to start a meeting - Cách bắt đầu cuộc họp [...]

2019-04-18 13:08:27

[LIVESTREAM] TIẾNG ANH KINH TẾ- THƯƠNG MẠI

[LIVESTREAM] TIẾNG ANH KINH TẾ- THƯƠNG MẠI

[55:26] [LIVESTREAM] TIẾNG ANH KINH TẾ- THƯƠNG MẠI [...]

2017-02-08 14:35:17

TALKING ABOUT BUSINESS - TỪ VỰNG CƠ BẢN VỀ  BUSINESS

TALKING ABOUT BUSINESS - TỪ VỰNG CƠ BẢN VỀ BUSINESS

[5:29] Ở phần này chúng ta sẽ cùng học các từ vựng cơ bản về BUSINESS nhé! [...]

2011-10-30 12:25:08

2014-12-20 00:08:49

Tiếng anh chuyên ngành Kinh Doanh - Thương Mại | Episode 1 Pleased to Meet You

Tiếng anh chuyên ngành Kinh Doanh - Thương Mại | Episode 1 Pleased to Meet You

[9:57] Tiếng anh chuyên ngành Kinh Doanh - Thương Mại | Episode 1 Pleased to Meet You [...]
1 2 3 4 5 »
 

Top