Tiếng Anh Thương Mại English For Business Bài 2 Meet The Team

2015-07-06 04:23:55

Tiếng Anh Thương Mại (English for Business) - Bài 2 - Meet the team

Tiếng Anh Thương Mại (English for Business) - Bài 2 - Meet the team

[13:00] tiếng anh thương mại & kinh doanh - bài 1, tiếng anh thương mại có phụ đề, tiếng [...]

2013-09-19 16:46:13

Tiếng Anh THƯƠNG MẠI & KINH DOANH  - Bài  1    Meet the team

Tiếng Anh THƯƠNG MẠI & KINH DOANH - Bài 1 Meet the team

[16:01] Mời mọi người ghé thăm Fanpage để xem nhiều kiến thức hay khác nha. Facebook : https://www.facebook.com/HocTiengAnhTheoPhuongPhapPimsleur [...]

2014-07-18 04:41:05

12 bài đàm thoại tiếng Anh thương mại - English for business

12 bài đàm thoại tiếng Anh thương mại - English for business

[57:57] http://www.panpic.vn/thiet-ke-web/ 12 bài học tiếng Anh thương mại, tình huống thường [...]

2019-04-27 17:27:56

[LIVESTREAM] TIẾNG ANH THƯƠNG MẠI: CONTRACTS

[LIVESTREAM] TIẾNG ANH THƯƠNG MẠI: CONTRACTS

[36:38] [LIVESTREAM] TIẾNG ANH THƯƠNG MẠI: CONTRACTS [...]

2015-12-12 05:32:19

Tiếng anh ngành Kinh doanh - Thương mại | Bài 2 Giới thiệu nhân viên, chức danh  bằng tiếng anh

Tiếng anh ngành Kinh doanh - Thương mại | Bài 2 Giới thiệu nhân viên, chức danh bằng tiếng anh

[15:14] Tiếng anh ngành Kinh doanh - Thương mại | Bài 2 Giới thiệu nhân viên, chức danh bằng [...]

2015-08-08 07:34:22

Tiếng Anh Thương Mại ( English for Business) - Bài 1

Tiếng Anh Thương Mại ( English for Business) - Bài 1

[13:31] Tiếng Anh Thương Mại ( English for Business) - Bài 1 [...]

2015-02-26 11:05:42

Tiếng anh thương mại - Cách thuyết trình bằng tiếng anh - Presentation in English

Tiếng anh thương mại - Cách thuyết trình bằng tiếng anh - Presentation in English

[7:30] Tiếng anh thương mại - Cách thuyết trình bằng tiếng anh - Presentation in English [...]

2011-10-30 12:25:08

2017-05-29 10:34:58

2015-02-26 12:53:09

Tiếng anh thương mại - Business english - How to start a meeting

Tiếng anh thương mại - Business english - How to start a meeting

[3:44] Tiếng anh thương mại - Business english - How to start a meeting - Cách bắt đầu cuộc họp [...]
1 2 3 4 5 »
 

Top