7 Phút Học Phát âm Tiếng Anh Chuẩn Tây Bài 3 âm E Ucan English Pronounciation

2017-12-20 14:00:03

7 PHÚT HỌC PHÁT ÂM TIẾNG ANH CHUẨN TÂY | Bài 3: Âm /e/ [Ucan English Pronounciation]

7 PHÚT HỌC PHÁT ÂM TIẾNG ANH CHUẨN TÂY | Bài 3: Âm /e/ [Ucan English Pronounciation]

[7:02] Làm thêm các bài tập và thực hành phát âm với giáo viên bản ngữ tại : https://goo.gl/d2VXWE Sau [...]

2017-12-27 14:00:07

7 PHÚT HỌC PHÁT ÂM TIẾNG ANH CHUẨN TÂY | Bài 4: Âm /æ/ [Ucan English Pronounciation]

7 PHÚT HỌC PHÁT ÂM TIẾNG ANH CHUẨN TÂY | Bài 4: Âm /æ/ [Ucan English Pronounciation]

[6:08] Làm thêm các bài tập và thực hành phát âm với giáo viên bản ngữ tại: https://goo.gl/RmNFcy Sau [...]

2017-12-06 14:00:03

7 PHÚT HỌC PHÁT ÂM TIẾNG ANH CHUẨN TÂY | Bài 1: Âm /ɪ/ [Ucan English Pronounciation]

7 PHÚT HỌC PHÁT ÂM TIẾNG ANH CHUẨN TÂY | Bài 1: Âm /ɪ/ [Ucan English Pronounciation]

[8:20] Làm thêm các bài tập và thực hành phát âm với giáo viên bản ngữ tại : https://goo.gl/dRbHTG [...]

2017-12-13 14:00:04

7 PHÚT HỌC PHÁT ÂM TIẾNG ANH CHUẨN TÂY | Bài 2: Âm /i:/ [Ucan English Pronounciation]

7 PHÚT HỌC PHÁT ÂM TIẾNG ANH CHUẨN TÂY | Bài 2: Âm /i:/ [Ucan English Pronounciation]

[7:00] Làm thêm các bài tập và thực hành phát âm với giáo viên bản ngữ tại : https://goo.gl/53qsBF Trong [...]

2018-03-14 14:00:04

7 PHÚT HỌC PHÁT ÂM TIẾNG ANH CHUẨN TÂY | Bài 15: Âm /ɔɪ/  [Ucan English Pronounciation]

7 PHÚT HỌC PHÁT ÂM TIẾNG ANH CHUẨN TÂY | Bài 15: Âm /ɔɪ/ [Ucan English Pronounciation]

[6:04] Làm thêm các bài tập và thực hành phát âm với giáo viên bản ngữ tại : https://goo.gl/MbysvJ Trong [...]

2018-01-10 14:00:02

7 PHÚT HỌC PHÁT ÂM TIẾNG ANH CHUẨN TÂY | Bài 6: Âm /ɜː/ [Ucan English Pronounciation]

7 PHÚT HỌC PHÁT ÂM TIẾNG ANH CHUẨN TÂY | Bài 6: Âm /ɜː/ [Ucan English Pronounciation]

[8:34] Làm thêm các bài tập và thực hành phát âm với giáo viên bản ngữ tại: : https://goo.gl/U6awjW [...]

2018-01-03 14:00:01

7 PHÚT HỌC PHÁT ÂM TIẾNG ANH CHUẨN TÂY | Bài 5: Âm /ə/ [Ucan English Pronounciation]

7 PHÚT HỌC PHÁT ÂM TIẾNG ANH CHUẨN TÂY | Bài 5: Âm /ə/ [Ucan English Pronounciation]

[7:47] Làm thêm các bài tập và thực hành phát âm với giáo viên bản ngữ tại: https://goo.gl/LPSofJ Âm [...]

2018-07-04 10:54:45

7 PHÚT HỌC PHÁT ÂM TIẾNG ANH CHUẨN TÂY   Bài 3:  Âm  e  Ucan English Pronounciation

7 PHÚT HỌC PHÁT ÂM TIẾNG ANH CHUẨN TÂY Bài 3: Âm e Ucan English Pronounciation

[2:41] 7 PHÚT HỌC PHÁT ÂM TIẾNG ANH CHUẨN TÂY Bài 3: Âm e Ucan English Pronounciation [...]

2018-01-17 08:00:01

7 PHÚT HỌC PHÁT ÂM TIẾNG ANH CHUẨN TÂY | Bài 7: Âm /ʌ/ [Ucan English Pronounciation]

7 PHÚT HỌC PHÁT ÂM TIẾNG ANH CHUẨN TÂY | Bài 7: Âm /ʌ/ [Ucan English Pronounciation]

[7:27] Làm thêm các bài tập và thực hành phát âm với giáo viên bản ngữ tại : https://goo.gl/qKk23L [...]

2018-07-04 12:44:21

7 PHÚT HỌC PHÁT ÂM TIẾNG ANH CHUẨN TÂY   Bài 3  Âm  e  Ucan English Pronounciation 2

7 PHÚT HỌC PHÁT ÂM TIẾNG ANH CHUẨN TÂY Bài 3 Âm e Ucan English Pronounciation 2

[2:18] 7 PHÚT HỌC PHÁT ÂM TIẾNG ANH CHUẨN TÂY Bài 3 Âm e Ucan English Pronounciation 2 [...]
1 2 3 4 5 »
 

Top