Karaoke Khúc Dân Ca Dâng Mẹ 1 Lm Phong Trần Nhạc Thánh Ca Vuphongvu

2019-08-15 08:01:20

KARAOKE :  Khúc Dân Ca Dâng Mẹ 1 (Lm.Phong Trần) | Nhạc Thánh Ca vuphongvu

KARAOKE : Khúc Dân Ca Dâng Mẹ 1 (Lm.Phong Trần) | Nhạc Thánh Ca vuphongvu

[5:54] Nhạc Thánh Ca vpv KARAOKE : Khúc Dân Ca Dâng Mẹ 1 Sáng tác : Lm.Phong Trần DPF : https://drive.google.com/open?id=1BH-O1CEbyM5-fLr9FVAaToSG65J0jHth #thanhcavpv [...]

2019-03-27 16:42:51

Khúc Dân Ca Dâng Mẹ 1 (Lm.Phong Trần) - vuphongvu | Nhạc Thánh Ca vpv

Khúc Dân Ca Dâng Mẹ 1 (Lm.Phong Trần) - vuphongvu | Nhạc Thánh Ca vpv

[5:54] Nhạc Thánh Ca về Đức Mẹ /vpv Bài hát : Khúc Dân Ca Dâng Mẹ 1 ST : LM.Phong Trần TB [...]

2019-08-15 12:56:28

KARAOKE : Khúc Dân Ca Dâng Mẹ 2 (Lm.Phong Trần) | Nhạc Thánh Ca vuphongvu

KARAOKE : Khúc Dân Ca Dâng Mẹ 2 (Lm.Phong Trần) | Nhạc Thánh Ca vuphongvu

[6:37] Nhạc Thánh Ca vpv KARAOKE : Khúc Dân Ca Dâng Mẹ 2 Sáng tác : Lm.Phong Trần DPF : https://drive.google.com/open?id=1Ey2IY1c4eeqHy8d7Sue66Y06SJapzpvr #thanhcavpv [...]

2019-08-15 08:06:48

Khúc Dân Ca Dâng Mẹ 1 (lyrics/vpv) | Nhạc Thánh Ca vuphongvu

Khúc Dân Ca Dâng Mẹ 1 (lyrics/vpv) | Nhạc Thánh Ca vuphongvu

[5:54] Nhạc Thánh Ca vpv Bài hát : Khúc Dân Ca Dâng Mẹ 1 Sáng tác : Lm.Bạch Vân Trình bày : [...]

2019-08-15 13:01:51

Khúc Dân Ca Dâng Mẹ 2 (Lm.Phong Trần) |  | Nhạc Thánh Ca vuphongvu

Khúc Dân Ca Dâng Mẹ 2 (Lm.Phong Trần) | | Nhạc Thánh Ca vuphongvu

[6:37] Nhạc Thánh Ca vpv Bài hát : Khúc Dân Ca Dâng Mẹ 2 Sáng tác : Lm.Phong Trần Trình bày [...]

2019-08-17 12:23:10

KARAOKE :  Khúc Dân Ca Dâng Mẹ 7 (Lm.Phong Trần)| Nhạc Thánh Ca vpv

KARAOKE : Khúc Dân Ca Dâng Mẹ 7 (Lm.Phong Trần)| Nhạc Thánh Ca vpv

[5:19] Nhạc Thánh Ca vuphongvu Karaoke : Khúc Dân Ca Dâng Mẹ 7 Sáng tác : Lm.Phong Trần Bài hát [...]

2019-08-16 09:02:17

KARAOKE : Khúc Dân Ca Dâng mẹ 4 (Lm.Phong Trần)  | Nhạc Thánh Ca vuphongvu

KARAOKE : Khúc Dân Ca Dâng mẹ 4 (Lm.Phong Trần) | Nhạc Thánh Ca vuphongvu

[6:07] Nhạc Thánh Ca vuphongvu KARAOKE : Khúc Dân Ca Dâng mẹ 4 Sáng tác : Lm.Phong Trần DPF : https://drive.google.com/open?id=1Kr3Gte7bmSSnDL0s0EUh9PWywpCKWJEH #thanhcavpv [...]

2019-08-17 11:17:50

KARAOKE :  Khúc Dân Ca Dâng Mẹ 3 (Lm.Phong Trần)| Nhạc Thánh Ca vpv

KARAOKE : Khúc Dân Ca Dâng Mẹ 3 (Lm.Phong Trần)| Nhạc Thánh Ca vpv

[7:02] Nhạc Thánh Ca vuphongvu Karaoke : Khúc Dân Ca Dâng Mẹ 3 Sáng tác : Lm.Phong Trần Bài hát [...]

2019-08-17 11:05:33

KARAOKE : Khúc Dân Ca Dâng Mẹ 2 (Lm.Phong Trần)| Nhạc Thánh Ca vpv

KARAOKE : Khúc Dân Ca Dâng Mẹ 2 (Lm.Phong Trần)| Nhạc Thánh Ca vpv

[6:37] Nhạc Thánh Ca vuphongvu Karaoke : Khúc Dân Ca Dâng Mẹ 2 Sáng tác : Lm.Phong Trần Bài hát [...]

2019-08-19 08:57:48

Khúc Dân Ca Dâng Mẹ 1 (Lm.Phong Trần) | Nhạc Thánh Ca vpv

Khúc Dân Ca Dâng Mẹ 1 (Lm.Phong Trần) | Nhạc Thánh Ca vpv

[5:54] Nhạc Thánh Ca vpv Bài hát : Khúc Dân Ca Dâng Mẹ 1 Sáng tác : Lm.Phong Trần Trình bày [...]
1 2 3 4 5 »
 

Top