Hát Lượn Phong Sư Slống Chài Khửn Tàng Giao Luu Ca Hát Trùng Khánh Trà Lĩnh Cao Bằng

2018-10-16 04:46:40

Hát Lượn, Phong Sư - Slống Chài Khửn Tàng - Giao luu ca hát Trùng Khánh -  Trà Lĩnh - Cao Bằng

Hát Lượn, Phong Sư - Slống Chài Khửn Tàng - Giao luu ca hát Trùng Khánh - Trà Lĩnh - Cao Bằng

[7:07] Giai Điệu Lượn Then là kênh chanel chuyên phát hành các bài hát về bản sắc, văn [...]

2018-10-15 04:22:25

Slống Chài Pây Bộ Đội  - Phong Sư hát giao lưu Trùng Khánh - Trà Lĩnh - Cao Bằng

Slống Chài Pây Bộ Đội - Phong Sư hát giao lưu Trùng Khánh - Trà Lĩnh - Cao Bằng

[4:58] Giai Điệu Lượn Then là kênh chanel chuyên phát hành các bài hát về bản sắc, văn [...]

2018-10-16 10:12:56

Hát Lượn, Phong Sư - Xuân Mà - giao lưu ca hát Trùng Khánh - Trà Lĩnh - Cao Bằng

Hát Lượn, Phong Sư - Xuân Mà - giao lưu ca hát Trùng Khánh - Trà Lĩnh - Cao Bằng

[6:40] Giai Điệu Lượn Then là kênh chanel chuyên phát hành các bài hát về bản sắc, văn [...]

2018-10-15 11:58:06

Hát Lượn - Mừng Đảng - giao lưu ca hát tại Trùng Khánh - Trà Lĩnh - Cao Bằng

Hát Lượn - Mừng Đảng - giao lưu ca hát tại Trùng Khánh - Trà Lĩnh - Cao Bằng

[5:54] Giai Điệu Lượn Then là kênh chanel chuyên phát hành các bài hát về bản sắc, văn [...]

2018-10-10 18:51:22

Hát lượn Trùng Khánh - Cao Bằng/ Trà Lĩnh - Trùng Khánh/ giao lưu

Hát lượn Trùng Khánh - Cao Bằng/ Trà Lĩnh - Trùng Khánh/ giao lưu

[6:41] Giai Điệu Lượn Then là kênh chanel chuyên phát hành các bài hát về bản sắc, văn [...]

2016-12-12 03:33:46

Phong slư: Bác Hồ au hẩư mùa xuân -  Nghệ nhân Kim Xuyến

Phong slư: Bác Hồ au hẩư mùa xuân - Nghệ nhân Kim Xuyến

[3:30] Phong slư: Bác Hồ au hẩư mùa xuân - Nghệ nhân Kim Xuyến [...]

2018-11-21 10:17:08

VCBG - Giao lưu Hát lượn thương (lời cổ) - Giao lưu Dân ca chợ phiên Bình Gia

VCBG - Giao lưu Hát lượn thương (lời cổ) - Giao lưu Dân ca chợ phiên Bình Gia

[4:16] VCBG - Giao lưu Hát lượn thương (lời cổ) - Giao lưu Dân ca chợ phiên Bình Gia Đơn [...]

2018-10-25 06:31:26

Hát lượn chào khách đến dự đám cưới Trùng Khánh Cao Bằng I HÁT ĐÁM CƯỚI PHIÊN BẢN DÂN TỘC TÀY

Hát lượn chào khách đến dự đám cưới Trùng Khánh Cao Bằng I HÁT ĐÁM CƯỚI PHIÊN BẢN DÂN TỘC TÀY

[7:47] Giai Điệu Lượn Then là kênh chanel chuyên phát hành các bài hát về bản sắc, văn [...]

2016-11-16 13:39:55

2019-10-17 11:48:58

Hát phong sư, chọn lọc,nét đẹp, văn hóa, dân tộc tày nùng vn

Hát phong sư, chọn lọc,nét đẹp, văn hóa, dân tộc tày nùng vn

[19:56] #hatphongsu#netđepvanhoa#dantoctaynungvn# Mời các bạn cùng nghe thưởng thức, hát [...]
1 2 3 4 5 »
 

Top