Cắt ảnh Viễn Thám

2015-04-11 17:19:25

Hướng dẫn cắt ảnh viễn thám bằng phần mềm ENVI

Hướng dẫn cắt ảnh viễn thám bằng phần mềm ENVI

[16:49] Hướng dẫn cắt ảnh viễn thám bằng phần mềm ENVI [...]

2016-09-14 13:08:35

Hướng dẫn cắt ảnh viễn thám bằng phần mềm ArcGIS

Hướng dẫn cắt ảnh viễn thám bằng phần mềm ArcGIS

[5:37] Hướng dẫn cắt ảnh viễn thám bằng phần mềm ArcGIS [...]

2016-06-16 17:56:55

CẮT ẢNH VIỄN THÁM

CẮT ẢNH VIỄN THÁM

[14:41] CẮT ẢNH VIỄN THÁM [...]

2018-03-27 19:04:16

Hướng dẫn thực hành cắt ảnh viễn thám theo ranh giới khu vực nghiên cứu trong IDIRISI

Hướng dẫn thực hành cắt ảnh viễn thám theo ranh giới khu vực nghiên cứu trong IDIRISI

[16:02] Hướng dẫn thực hành cắt ảnh viễn thám theo ranh giới khu vực nghiên cứu trong IDIRISI [...]

2019-11-30 01:34:09

[Viễn Thám 1] Cắt ảnh Viễn Thám theo ranh giới dạng ROi

[Viễn Thám 1] Cắt ảnh Viễn Thám theo ranh giới dạng ROi

[4:29] Cắt ảnnh Viễn Thám theo ranh giới hành chính dạng ROi [...]

2018-07-31 15:12:07

CẮT ẢNH VIỄN THÁM

CẮT ẢNH VIỄN THÁM

[14:41] CẮT ẢNH VIỄN THÁM [...]

2019-11-22 07:38:44

[Viễn Thám 1]  Gộp kênh ảnh viễn thám và cắt ảnh sơ bộ

[Viễn Thám 1] Gộp kênh ảnh viễn thám và cắt ảnh sơ bộ

[7:36] Gộp kênh ảnh viễn thám và cắt sơ bộ ảnh landsat trên envi [...]

2019-01-08 10:43:48

2017-06-16 10:42:54

Cắt ảnh landsat 8 trong ENVI 5.2 theo ranh giới tỉnh

Cắt ảnh landsat 8 trong ENVI 5.2 theo ranh giới tỉnh

[7:56] file ranh giới các bạn có thể lấy bằng phần mềm ARC MAP nhé [...]

2017-12-03 17:05:31

Hướng dẫn cắt ảnh trong Envi

Hướng dẫn cắt ảnh trong Envi

[2:42] Hướng dẫn cắt ảnh trong Envi --------------------------------------- Facebook: http://nguyenkhacdoan.com/Fb Website: [...]
1 2 3 4 5 »
 

Top