Bài 5 Bài Giảng 6 Bài Học Lý Luận Chính Trị

2013-07-01 07:36:21

Bài 5: Bài giảng 6 bài học lý luận chính trị

Bài 5: Bài giảng 6 bài học lý luận chính trị

[54:10] Trang Thông tin Tỉnh đoàn Khánh Hòa: https://tinhdoankhanhhoa.org.vn/ FANPAGE Tỉnh đoàn Khánh [...]

2013-06-28 10:11:21

Bài 1: Bài giảng 6 bài học lý luận chính trị

Bài 1: Bài giảng 6 bài học lý luận chính trị

[1:10:56] Trang Thông tin Tỉnh đoàn Khánh Hòa: https://tinhdoankhanhhoa.org.vn/ FANPAGE Tỉnh đoàn Khánh [...]

2013-06-28 10:07:46

Bài 2: Bài giảng 6 bài học lý luận chính trị

Bài 2: Bài giảng 6 bài học lý luận chính trị

[56:28] Trang Thông tin Tỉnh đoàn Khánh Hòa: https://tinhdoankhanhhoa.org.vn/ FANPAGE Tỉnh đoàn Khánh [...]

2013-06-28 10:13:14

Bài 3: Bài giảng 6 bài học lý luận chính trị

Bài 3: Bài giảng 6 bài học lý luận chính trị

[42:44] Trang Thông tin Tỉnh đoàn Khánh Hòa: https://tinhdoankhanhhoa.org.vn/ FANPAGE Tỉnh đoàn Khánh [...]

2013-07-01 07:11:32

Bài 6: Bài giảng 6 bài học lý luận chính trị

Bài 6: Bài giảng 6 bài học lý luận chính trị

[22:08] Trang Thông tin Tỉnh đoàn Khánh Hòa: https://tinhdoankhanhhoa.org.vn/ FANPAGE Tỉnh đoàn Khánh [...]

2013-07-01 07:05:22

Bài 4: Bài giảng 6 bài học lý luận chính trị

Bài 4: Bài giảng 6 bài học lý luận chính trị

[57:45] Trang Thông tin Tỉnh đoàn Khánh Hòa: https://tinhdoankhanhhoa.org.vn/ FANPAGE Tỉnh đoàn Khánh [...]

2017-05-08 06:17:49

Bài học lý luận chính trị tập 6

Bài học lý luận chính trị tập 6

[32:21] -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Video [...]

2013-07-04 03:52:03

PHIM BÀI GIẢNG 6 BÀI LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - TẬP 1

PHIM BÀI GIẢNG 6 BÀI LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - TẬP 1

[1:10:56] PHIM BÀI GIẢNG 6 BÀI LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - TẬP 1 [...]

2017-10-27 06:32:14

GS.TS Hoàng Chí Bảo giảng dạy các môn học lý luận chính trị

GS.TS Hoàng Chí Bảo giảng dạy các môn học lý luận chính trị

[1:59:36] Thành lập từ năm 1994, Trải qua 24 năm xây dựng và phát triển Trường Đại học [...]

2020-07-22 14:57:31

CẨM NANG I Các bài học lý luận chính trị dành cho đoàn viên - Bài 1.

CẨM NANG I Các bài học lý luận chính trị dành cho đoàn viên - Bài 1.

[1:19:08] Bài 1: Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa [...]
1 2 3 4 5 »
 

Top