2014-07-01 05:34:25

Tự học saxophone - phần 5

Tự học saxophone - phần 5 #1
Click image to play video, right click to save image. (Image via youtube.com)
Music Details
TitleTự học saxophone - phần 5
MP3 Size12.7 MB (estimated)
Duration12:42
Views21,097
Quick DownloadFast Download
Sourceyoutu.be/sFdOgXBWOVo
Description

saxophone alto, tự học kèn saxo, hướng dẫn học kèn, học kèn trực tuyến, huỳnh thơm, jazz, saxo alto, cách lắp dăm kèn, stacato, legato, đánh lưỡi, quãng 2, quảng 3, cách chọn kèn

CopyrightAll materials' copyright are belong to their respective owners and/or uploader. This video was uploaded by Huynh Thom
LicenseLicensed under YouTube Standard License
Download as MP3
Download as MP4
TagsTự học saxophone - phần 5, Download Tự học saxophone - phần 5, Download Video Tự học saxophone - phần 5, Download MP3 Tự học saxophone - phần 5, Download Tự học saxophone - phần 5 episode terbaru, Tự học saxophone - phần 5 terbaru
 

Top